Türkiye Mülteci Kampı Değil

Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:Dünya coğrafyasının kilit ve stratejik noktalarından birisi olan Af*ganistan gittikçe karmaşıklaşan, günbegün çatallaşan belirsiz ve kaotik bir ortamın içine sürüklenmiştir.

Türkiye Mülteci Kampı Değil
07 December 2021 - 21:47
Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:Dünya coğrafyasının kilit ve stratejik noktalarından birisi olan Af*ganistan gittikçe karmaşıklaşan, günbegün çatallaşan belirsiz ve kaotik bir ortamın içine sürüklenmiştir.2001 yılında ABD işgaliyle fitili tutuşturulan yıkım süreci etaplar halinde genişleyip derinleşerek nihayetinde çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.Tal*iban’la mücadele propagandasıyla 20 yıldır Afg*anistan’da bulunan ABD, tıpkı 1975 Vietnam Saygon tahliyesini andıran görüntülerle diplomatik misyonunu ve diğer unsurlarını bu ülkeden çekmiştir.

“KABİL TEPSİ İÇİNDE TESLİM EDİLDİ”Kısa sayılabilecek bir zaman diliminde Kabil düşmüş, üstelik Ta**liban ele geçirdiği hiçbir meskun mahalde herhangi bir direnişle karşılaşmamıştır.Adeta tek bir kurşun atılmadan altın tepsi içinde Kabil teslim edilmiştir.Geçmişte DEAŞ’ın müessir olduğu dönemlerde, benzerlerine Irak coğrafyasında da şahit olunan bu aciz, korkak ve tavizkar eğilimin kuşkusuz bedeli ağır olacaktır.”CUMHURBAŞKANI ÜLKEDEN KAÇTI”Ta**liban’ın Kabil’i kontrol etmesi üzerine Afg*anistan Cumhurbaşkanı ülkeden kaçmış, hükümet dağılmış, pamuk ipliğine bağlı siyasi mimari çökmüştür.Af*anistan’ın bugünkü alacakaranlık tablosunun yegane müsebbibi, bu ülkenin özgürlük ve demokrasi getirme iddiasıyla toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist ülkeler olmuştur.ABD’nin geri çekilmesiyle doğan boşluk Ta**liban’ın müdahalesiyle doldurulmuştur.

Gelişmeleri stratejik bir akılla yorumlamak, bir adım sonrasını isabetle okuyan ve analiz eden zengin bir düşünce mirasına ve zeki bir siyaset marifetine tartışmasız ihtiyaç olduğu açıktır.”TÜRKİYE İÇİN VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDEDİR”Af*ganistan’ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir.Bu ülkeye sırt dönülmesinin, hadiselerin akışının uzaktan seyredilmesinin özellikle milli çıkarlarımıza ve hatta milli güvenliğimize yönelik ilave tehditlere neden olacağı herkesçe bilinmelidir.“TÜRKİYE’NİN VARLIĞI MEŞRUDUR”Milliyetçi Hareket Partisi’nin A*fganistan politikasının temel parametrelerini, dikkate alınmasını arzu ettiği bariz beklentilerini şu ana başlıklarla ifade etmek mümkündür:1– Türkiye’nin Af*ganistan’daki varlığı meşrudur, dostanedir, barışçıdır, bu ülkenin istikrar ve güvenliğine destek mahiyetlidir.Bu nedenle askeri unsurlarımızın Af*ganistan’ı terki düşünülemeyecektir.Türkiye ile Afg*anistan’ın yüz yıllık tarihi, kültürel ve inanç bağları Kabil’deki mevcudiyetimizin mazereti ve mesnedidir.Af*ganistan’a yüz çevirmek, tarihin ve coğrafyanın gerçekleriyle terstir.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın teklif ve temennileri ya cehaletinin ya da cüretkar korkaklığının sonucudur.
Afg*anistan’dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir.Kılıçdaroğlu’nun aklı da, anlayışı da, siyaset kavrayışı da bunu idrak etmeye kafi değildir.

2– Afga*nistan Müslüman bir ülkedir ve tüm Afg*anlarındır. Bu tartışılmaz gerçeğe saygı duymak, gerek ve icaplarına riayet etmek insanlık onurunun bir farikası, bir faziletidir.3– Af*ganistan, farklı etnik grupların mecmuundan ibarettir.Nüfusun yüzde 40’ı Peştun, yüzde 24’ü Tacik, yüzde 15’i Hazara Türk’ü, yüzde 11’i Özbek, yüzde 4’ü Türkmen, yüzde 3’ü Aymak, yüzde 2’si Beluci, yüzde 1’i de diğer etnik unsurlardan mürekkeptir.
Af*ganistan’ın yeni siyasi tasarımında bütün grupların adil ve eşit temsiline dayalı bir yönetim muhtevasının sistematik teşekkülü ülkenin geleceği adına mutlak bir zorunluluktur.Sayıları 8 milyona ulaşan Türk varlığı Türkiye’ye inkar edemeyeceği sorumluluklar yüklemektedir.Bu sorumluluğun ifa ve icrası için Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki varlığımızın sürdürülebilir nitelikte olması şarttır.Türkiye’nin Kabil’deki duruşu muharip maksatla değil, dostluk ve kardeşlik temeliyle matuftur.Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği zillet korosunun karamsarlık aşılaması, bir kaşık suda fırtına koparan sorumsuz ve şaibeli siyaseti Türkiye’nin önünü kapayan, çevresinden koparan mefluç ve müflis bir siyaset düşkünlüğüdür.

4- Hali hazırda, Mezar-ı Şerif ve Herat Başkonsoluklarımız çalışmalarını Kabil Büyükelçiliğimizden idame ve idare etmektedir.Türkiye’nin diplomatik misyonunu A*ganistan’dan çekmesi için hiçbir mecburi ve mücbir sebep görülmemektedir.Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Af*ganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir.5- A*fganistan’daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma, temas ve fikir birliği temin edilmesi şarttır.T**aliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır.
Sıcak çatışma ortamının Afg*anistan’a bir yarar sağlamayacağı, bu itibarla Ta**liban’ın bütün Af*ganları ülkelerinde yaşamaya teşvik ederek kucaklayıcı bir politika izlemesi elzemdir.

K*in, nef*ret ve intikam duygusunun devamı halinde toplumsal parçalanmışlık vahim düzeylere tırmanacak, nitekim Af*ganistan’dan geriye bir şey kalmayacaktır.Kaldı ki Ta**liban, kendi insanına sahip çıkarak göçe mani olmalıdır.Diğer yandan Türkiye’nin A*fganistan kaynaklı düzensiz göçü hazmetmesi mümkün değildir.Sınır güvenlik tedbirlerimiz bu kapsamda alarma geçirilmiş haldedir.Af*ganistan’da bulunuyor olmamız, aynı zamanda büyük bir tehlike olarak karşımızda duran ve milletimizi kaygılandıran düzensiz göçün engellenmesi hususunda bir fırsat sunacaktır.Türkiye göçmen kampı, göçmen barınağı, göçmelerin geçiş ve yuvalanma merkezi olamayacak, böyle de değerlendirilemeyecektir.Başkalarının huzuru için milli huzurumuzdan asla ödün veremeyiz.Sınırlarımıza yığılan Af*ganların ülkelerine güvenliklerini de gözeterek aynen iadeleri, ülkemizde bulunanların da süratle tespitinin yapılarak geldikleri gibi gönderilmeleri aziz Türk milletinin haklı bir talebidir.Milliyetçi Hareket Partisi de bu görüştedir.

Fetihle girdiğimiz Anadolu coğrafyasını hiç kimseye peşkeş çekemeyiz, çektirmeyeceğiz.Önümüzdeki süreçte, 1,25 milyon Af*gan’ın İran’a, 1,2 milyon Afg*an’ın da Pakistan’a geçmesi beklenmektedir.Türkiye’nin hem A*fganistan, hem İran, hem de Pakistan’la köklü ilişkileri vardır vebilinmektedir.Bu üç ülkeyle anbean irtibat ve diyalog kurularak düzensiz göçün önüne kaynağında geçilmelidir.Pakistan’ın, A*fganistan sınırında önlemler aldığı, 2700 km’lik sınırının yüzde 90’ına duvar çektiği, 50 bin kişilik güç konuşlandırdığı ve göçmen kampları inşa ettiği anlaşılmaktadır.İran’ın da benzer tedbirlere müracaat ettiği gelişmelerle sabittir.Şayet düzensiz göç akının önü alınmazsa Türkiye 6 milyona yaklaşan Afg*an akınıyla yüz yüze kalabilecektir.Ülkemiz bu vahametin bilincindedir.Bu karşı yapılan mücadele de değerli, dengeli ve dirayetlidir.Milliyetçi Hareket Partisi olarak Afg*anistan’ın siyasi istikrarını, iç güvenliğini, toplumsal mutabakat ve huzurunu sonuna kadar desteklediğimiz bilinmelidir.

Ancak hepsinden önemlisi düşüneceğimiz, uğruna her şeyi feda edeceğimiz bir ülkemiz, bir milletimiz, bir vatanımız vardır.Köşesi ve çizgisi kalmayanTürkiye muhaliflerinin bu hassasiyetlerimizi anlamasını beklemek boş bir niyet, boşuna bir emektir.Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir.
Doğal afetlerin açtığı yaralar, salgından kaynaklı hasarlar aşama aşama telafi edilirken, milli huzur ve istikbalimizin muhafaza mücadelesi dekahramanca devam edecektir.Cumhur İttifakı tarihin, milletin ve coğrafyanın müşahitliğinde sahip olduğu muazzam vatanseverlik şuuruyla Türkiye’yi sonuna kadar savunacaktır.Aziz milletim müsterih olsun, gecenin karanlığı kutlu bir şafakla dağılacaktır.O müjdeyle ve muvaffakiyetle perçinlenmiş günler ise uzak değildir.

COMMENTS

  • 0 Comment